Underhåll

Allt underhåll på din fastighet är betydande för livslängd, utseende och ekonomi. Vi kan hjälpa dig med följande:
  • Rensning av hängrännor och stuprör
  • Målningsarbete
  • Snöröjning av tak
  • Underhållsbesiktning